Erfenis


Afwikkeling van een nalatenschap, hoe zit dat?

Wanneer een dierbare overlijdt, moet er ook vaak veel geregeld worden. Het afwikkelen van een nalatenschap gaat niet altijd eenvoudig. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u helpen.

Help ik krijg een erfenis!

Als u een erfenis krijgt, heeft u drie mogelijkheden. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of niet aanvaarden. U heeft drie maanden de tijd om te kiezen.

Als u geen goed overzicht heeft over de vermogenspositie van de overledene, is het verstandig om beneficiair te aanvaarden. Dit moet u door de notaris laten vastleggen. Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan bent u niet aansprakelijk voor het tekort als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard.

Kiest u voor de zuivere aanvaarding van de erfenis, dan bent u verantwoordelijk voor de lusten én de lasten. Dat betekent dat u ook voor de eventuele schulden opdraait.

Als u de erfenis verwerpt, krijgt u niets uit de nalatenschap maar loopt u ook geen risico op het erven van schulden. Verwerping komt in de praktijk alleen voor als het op voorhand duidelijk is dat er – grote – schulden zijn of vanwege emotionele overwegingen.

Wie krijgt wat?

Als er geen testament is gemaakt, geldt sinds 2003 voor echtgenoten met kinderen de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling in erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Zij krijgen dit bedrag pas als beide ouders zijn overleden.

Een veel voorkomende vraag is of de afwikkeling van de nalatenschap wel op de juiste wijze plaatsvindt. Helaas is dat niet altijd het geval. Vaak is er een gebrek aan openheid en informatieverstrekking. Dat leidt tot irritaties en wantrouwen. Daarnaast weten erfgenamen vaak niet wat hun rechten en plichten zijn of wat de regels zijn waaraan een executeur zich dient te houden.

Testament

U kunt bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt na overlijden. Dit doet u in een testament dat u door een notaris laat maken. Hierin kunt u ook vastleggen wie er voor de kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden. U bent wettelijk niet verplicht een testament op te stellen.

Als u ongehuwd samenwoont en ook geen geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst heeft, erft u volgens de wet niet van elkaar. Wilt u dit wel, dan kunt u dit regelen door een testament op te stellen.

In uw testament kunt u een verblijvingsbeding opnemen. Dat zorgt ervoor dat gemeenschappelijke bezittingen na overlijden van een partner niet worden verdeeld, maar dat de andere partner hiervan gebruik mag blijven maken. Eerst na het overleden van de langstlevende partner kunnen ook deze bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen.

Ruzie over de erfenis

Bij het afwikkelen van een erfenis kan een gebrek aan communicatie en informatie meer dan eens tot spanningen binnen de familie leiden. Doordat er vaker sprake is van stiefouders, stiefkinderen of halfbroers- en zussen zijn familierelaties complexer en ontstaan er conflicten. Mediation is een goede manier om ervoor te zorgen dat alles juridisch wordt afgewikkeld zonder de verhoudingen te verslechteren. U kunt daarvoor bij ons terecht.

Onterven

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders (legitieme portie). Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Als kinderen akkoord gaan met hun onterving, krijgen zij niets uit de erfenis.

nieuws over
familierecht

Laat onze advocaten en juristen je informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van familierecht.

ALLE NIEUWSBERICHTEN